1. Om personvernerklĂŠringen

Good Hope Village er opptatt av Ă„ beskytte og respektere ditt personvern.

Derfor behandler vi dine personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder personopplysningsloven med personvernforordningen (GDPR). Denne erklĂŠringen beskriver hvordan Good Hope village samler inn, bruker og lagrer personopplysninger via www.goodhopevillage.com

BEHANDLINGSANSVARLIG

Good Hope Village er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som samles inn nÄr du besÞker vÄr nettside, nÄr du selv velger Ä gi oss opplysninger om deg selv.

Behandlingsansvarlig for Good Hope Village behandling av personopplysninger er BjĂžrnar Heimstad.

DEFINISJONER

I denne personvernerklĂŠringen bruker vi enkelte begrep som har fĂžlgende betydning:

 • «Personopplysninger» betyr opplysninger og vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel ditt navn, e-post, telefonnummer, IP-adresse osv.?
 • «Behandling» betyr enhver innsamling, lagring, bruk, sletting eller annenhĂ„ndtering av dine personopplysninger.
 • «Behandlingsansvarlig» er den som alene eller sammen med andre, bestemmer formĂ„let og hvilke midler som skal benyttes i forbindelse med behandlingen av personopplysninger. Den behandlingsansvarlige er den som har det primĂŠre ansvaret for at behandlingen av dine personopplysninger er i samsvar med personopplysningsloven og annen lovgivning.
 • «Databehandler» er den som utelukkende behandler personopplysninger pĂ„ vegne av en behandlingsansvarlig. En databehandler kan i utgangspunktet ikke behandle personopplysninger for sine egne formĂ„l.

2. NÄr behandler vi informasjon om deg?

Denne personvernerklĂŠringen er delt opp i punkter med informasjon som retter seg mot ulike grupper som Good Hope Village vil behandle personopplysninger om.

Oversikten i punktene nedenfor gir deg generell informasjon om hvilke personopplysninger Good Hope Village typisk vil behandle i de ulike situasjonene. Vi gjÞr oppmerksom pÄ at Good Hope Village ikke nÞdvendigvis behandler alle typer av personopplysninger som oppgis i oversikten, og at omfanget av vÄr behandlingsaktivitet vil avhenge av individuelle forhold, for eksempel hvilke personopplysninger du selv oppgir og hvordan du bruker vÄr hjemmeside. Avhengig av omstendighetene er det ogsÄ mulig at Good Hope Village vil behandle andre personopplysninger om deg. Dersom du Þnsker Ä vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg, kan du benytte deg av kontaktinformasjonen under punkt 1. Du kan ogsÄ ta kontakt med oss dersom du ikke faller inn under en av gruppene nedenfor og Þnsker Ä vite om vi behandler dine personopplysninger.

VI BEHANDLER INFORMASJON OM DEG:

 • NĂ„r du selv oppgir informasjon til oss direkte ved Ă„ stĂžtte vĂ„rt arbeid Ăžkonomisk gjennom enkeltgaver eller ved Ă„ opprette en fast giver-avtale?
 • NĂ„r du oppgir informasjon til oss via sosiale medier
 • Gjennom medlemskap i MSF Association
 • Om du er tidligere medarbeider
 • Gjennom informasjonskapsler nĂ„r du bruker vĂ„re nettsider
 • Om du er arbeidssĂžkende

DIREKTE VED Å STØTTE VÅRT ARBEID ØKONOMISK GJENNOM ENKELTGAVER ELLER VED Å OPPRETTE EN FAST GIVER-AVTALE

Leger Good Hope Village behandler personopplysninger du selv oppgir ved Ă„ bli fast giver, gi en enkeltgave eller opprette Min Side-bruker.

Dersom du er giver til Good Hope Village, lagrer vi din kontaktinformasjon (navn, adresse, telefonnummer, e-post samt eventuell tidligere kontaktinformasjon), samt din fÞdselsdato og ditt personnummer for Ä sikre at du fÄr skattefradrag for dine gaver. Dersom du ikke selv har oppgitt det til oss og stÞtter oss med mer enn 500 kroner i forrige kalenderÄr innhenter vi personnummeret ditt fra Evry som har konsesjon fra Sentralkontoret for folkeregistrering. PÄ den mÄten kan vi rapportere dine gaver automatisk til skattemyndighetene. Vi sletter ditt personnummer hvis du ikke har stÞttet oss pÄ ca to Är. Du kan reservere deg mot at vi lagrer ditt personnummer og at du fÄr skattefradrag ved Ä ta kontakt med oss.

I tillegg til din kontaktinformasjon lagrer vi opplysninger om eventuelle faste giveravtaler du mÄtte ha med oss (for eksempel som Feltpartner), gaver du har bidratt med og kontonummer gaven er gitt fra, henvendelser vi har sendt til deg, reservasjoner og Þnsker du har rundt vÄr kommunikasjon med deg samt hva vi har blitt enige om hvis vi har snakket med deg pÄ telefon.

Personopplysningene du oppgir nĂ„r du stĂžtter oss vil vi lagre og bruke basert pĂ„ berettiget interesse – vĂ„rt Ăžnske om Ă„ registrere og holde kontakten med vĂ„re givere og de som velger Ă„ registrere seg i vĂ„re digitale lĂžsninger – eller basert pĂ„ en fast giveravtale mellom deg og oss.

Good Hope Village lagrer ikke og behandler ikke sensitive opplysninger om vÄre givere og stÞttespillere i vÄrt markeds- og innsamlingsarbeid. Vi behandler kun personopplysninger som er nÞdvendige for oppfÞlging av vÄre givere.

Opplysningene brukes til Ä gi deg oppfÞlging som giver, som for eksempel ? men ikke begrenset til ? Ä informere om hva din stÞtte gÄr til, fortelle om hva som skjer i felt og henvende oss til deg for Ä spÞrre om Þkonomisk stÞtte til vÄrt arbeid.

Du bestemmer hva slags informasjon og henvendelser du Ăžnsker. Dersom du Ăžnsker Ă„ reservere deg mot brev, telefoner, e-post, SMS eller andre former for kontakt, kan du sende en epost til oss.

Det er frivillig Ă„ oppgi personopplysninger, det er mulig Ă„ stĂžtte oss anonymt dersom du Ăžnsker det.

SOSIALE MEDIER

Vi fÄr informasjon om deg gjennom sosiale medier dersom innstillingene i dine sosiale medier-kontoer tillater det. Eksempelvis Facebook, Snapchat og Twitter. Vennligst se deres personvernerklÊringer og gjennomgÄ dine innstillinger i hver enkelt tjeneste for mer detaljer.

INFORMASJONSKAPSLER PÅ VÅRE NETTSIDER

Good Hope Village samler inn opplysninger om besÞkende pÄ goodhopevillage.com. Dette gjÞr vi ved bruk av informasjonskapsler, sÄkalte cookies. Se avsnitt nedenfor for informasjon om informasjonskapsler pÄ goodhopevillage.com

I den grad informasjonskapslene vi benytter ogsÄ innebÊrer at vi behandler dine personopplysninger, vil vi basere denne behandlingen pÄ ditt samtykke til bruk av personopplysninger og/eller en berettiget interesse.

3. Rutiner for informasjonssikkerhet og lagring

Dine personopplysninger blir lagret og behandlet i samsvar med gjeldende lovgivning. Gjennom pÄlagte og systematiske tiltak, sÞrger Good Hope Village for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet ved behandling av dine personopplysninger.

Dine personopplysninger blir kun lagret hos Good Hope Village sÄ lenge det foreligger saklig behov for det, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som fÞlger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Opplysningene slettes eller anonymiseres nÄr saklig behov ikke lenger foreligger.

4. Bruk av databehandler, utlevering og konfidensialitet

Som nevnt i punkt 3, har Good Hope Village rutiner som sikrer tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn til blant annet konfidensialitet. Dine personopplysninger kan bli gjort tilgjengelige for leverandÞrer som bistÄr oss med Ä oppfylle formÄlet med behandlingen av personopplysningene. NÄr vi gir tredjeparter tilgang til personopplysninger pÄ denne mÄten, sikrer vi at disse tredjepartene overholder vÄre krav til behandling av personopplysninger og gjeldende lovgivning.

5. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve retting og sletting i samsvar med gjeldende lovgivning. Dersom du Ăžnsker dette, kan du ta kontakt med oss.

Dersom du er en av de Good Hope Village behandler personopplysninger om, har du en rekke rettigheter:

 • Rett til informasjon: Leger Good Hope Village er forpliktet til Ă„ gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Hensikten med denne personvernerklĂŠringen er blant annet Ă„ oppfylle denne forpliktelsen. Dersom du har ytterligere spĂžrsmĂ„l, kan du kontakte oss ved Ă„ bruke kontaktinformasjonen i punkt 7.
 • Rett til innsyn: Som en registrert (den personopplysningene kan knyttes til) vil du ha rett til Ă„ fĂ„ bekreftet om vi behandler dine personopplysninger, og dersom det er tilfelle, til Ă„ fĂ„ innsyn i disse personopplysningene.
 • Rett til retting: Good Hope Village er opptatt av at personopplysningene vi behandler om deg er korrekte og fullstendige. Dersom du ser personopplysningene vi behandler om deg er uriktige eller ufullstendige, kan du be oss om Ă„ rette disse.
 • Rett til sletting: Good Hope Village er forpliktet til Ă„ slette personopplysninger som det ikke lenger er nĂždvendig Ă„ behandle. I tillegg har du rett til Ă„ be oss om Ă„ slette personopplysninger i gitte situasjoner.
 • Rett til Ă„ protestere: I visse situasjoner vil du ha en rett til Ă„ protestere pĂ„ vĂ„r behandling av dine personopplysninger, for eksempel der hvor vi behandler personopplysninger basert pĂ„ det vi mener er en berettiget interesse. Dersom du protesterer pĂ„ en behandling vil vi mĂ„tte foreta en ny vurdering om vi fortsatt har tilstrekkelig grunnlag for Ă„ behandle dine personopplysninger.
 • Rett til Ă„ klage: Du har rett til Ă„ klage pĂ„ vĂ„r behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjonen til Datatilsynet og mer informasjon om dine rettigheter pÄ www.datatilsynet.no. FĂžr du eventuelt vurderer Ă„ sende en klage til Datatilsynet oppfordrer vi deg til Ă„ kontakte oss ved bruk av kontaktinformasjonen i punkt 7, slik at vi kan forsĂžke Ă„ hĂ„ndtere situasjonen internt.

Vi gjÞr oppmerksom pÄ at rettighetene ikke er absolutte og at det kan vÊre unntak som gjÞr seg gjeldende i den enkelte situasjonen. Dersom du Þnsker Ä bruke dine rettigheter, kan du nÄr som helst kontakte oss ved Ä bruke kontaktinformasjonen i punkt 7. 

6. Endringer i personvernerklÊringen

Ved endringer i vÄr behandling av personopplysninger eller ved endringer i gjeldende lovgivning, kan Good Hope Village endre eller revidere denne personvernerklÊringen. NÄr personvernerklÊringen endres, vil den nye personvernerklÊringen publiseres pÄ denne siden. StÞrre endringer vil bli synliggjort, men vi anbefaler likevel at du leser personvernerklÊringen jevnlig nÄr du besÞker vÄrt nettsted.

7. Kontakt

Dersom du Þnsker mer informasjon om vÄr behandling av personopplysninger, innsyn eller endringer i opplysninger vi har lagret om deg, kan du kontakte oss.

Informasjonskapsler pÄ Good Hope Village

HVA ER INFORMASJONSKAPSLER?

Informasjonskapsler er smÄ tekstfiler som lagres i nettleseren nÄr du besÞker en nettside. Disse brukes vanligvis til Ä gjenkjenne returnerende brukere, sikre funksjonalitet pÄ nettsteder og forbedre brukeropplevelsen.

Lagring og behandling av opplysninger som samles inn ved bruk av informasjonskapsler er bare tillatt dersom brukeren har blitt informert om, og gitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formÄlet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. Ekomloven § 2-7b.

Ved Ä godta vÄr personvern og cookie-policy gir du samtykke til at vi kan sette informasjonskapsler i nettleseren din, i samsvar med gjeldende lovgivning.

FIRE TYPER INFORMASJONSKAPSLER

Informasjonskapsler kan deles inn i fire hovedkategorier, basert pÄ hva de brukes til. Informasjonskapselens bruksomrÄde pÄvirker ogsÄ ditt personvern i ulik grad. De fire kategoriene, rangert etter i hvor stor grad de pÄvirker ditt personvern (minst pÄvirkning ? mest pÄvirkning), er:

 1. Strengt nĂždvendige
  Disse informasjonskapslene lar deg bevege deg rundt pÄ nettstedet og bruke funksjonalitet som skjema for Ä gi bidrag, registrere deg som fast giver eller pÄ Min Side. De samler ikke informasjon som benyttes i markedsfÞring og husker ikke hvilke sider du har besÞkt pÄ Internett. Informasjonskapsler av denne typen slettes i det du lukker nettleseren din.
 2. Nettstedsaktivitet
  Disse informasjonskapslene gir oss grunnlag for Ä forstÄ hvordan du bruker vÄre nettsider, og eventuelle problemer besÞkende opplever. De gir ogsÄ informasjon om hvorvidt du har sett vÄre kampanjer pÄ nett og klikket pÄ vÄre annonser. Informasjonen benyttes til Ä forbedre brukeropplevelsen pÄ vÄre nettsteder, samt til Ä optimalisere digitale markedsaktiviteter.
 3. Funksjonalitet
  Disse informasjonskapslene husker valg du har gjort pÄ vÄre nettsider, slik som Ä godta informasjonskapsler. De husker ogsÄ om du har gjennomfÞrt en spÞrreundersÞkelse eller hvilken variant av nettstedet du blir presentert for nÄr vi tester ulike varianter av nettstedet vÄrt. Disse informasjonskapslene sporer ikke dine bevegelser pÄ andre nettsteder.
 4. MĂ„lretting av markedsfĂžring
  Disse informasjonskapslene samler informasjon til tredjepartsaktÞrer og husker hvilke sider du har besÞkt pÄ Internett. De brukes eksempelvis til «Lik»- og «Del»-funksjonalitet, samt mÄlrettet annonsering pÄ nett. Dukker det opp annonser for ting du har undersÞkt pÄ nett? Det gjÞres mulig av denne typen informasjonskapsler.

HVA SLAGS OPPLYSNINGER SAMLER VI INN VED BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER?

NÄr du besÞker GoodHopeVillage.com registrerer vi anonymiserte opplysninger om din aktivitet pÄ vÄre nettsider. Anonymiserte opplysninger vil si opplysninger som ikke kan spores tilbake til deg som person.

Eksempler pÄ slike opplysninger er hvilke sider du besÞker, hva du sÞker pÄ, hvilken enhet og nettleser du benytter, tidspunkt for besÞket, hvilket nettsted du kom fra og hvilke elementer du har hatt en interaksjon med pÄ enkeltsider. Videre registreres din omtrentlige posisjon ved bruk av IP-adresse.

HVA ER Good Hope Village FORMÅL MED BRUK AV INFORMASJONSKAPSLER?

Vi benytter informasjon innhentet gjennom bruk av informasjonskapsler til markedsfÞring og analyser for forbedring av brukeropplevelsen. Med informasjon om besÞkendes adferd pÄ vÄrt nettsted kan markedsfÞringen tilpasses slik at den blir mest mulig relevant for den enkelte bruker.

HVILKE INFORMASJONSKAPSLER BRUKER VI PÅ Good Hope Village?

 • Informasjonskapsler for analyseverktĂžyet Google Analytics
  • Informasjonskapslene benyttes til Ă„ samle inn data om besĂžkendes aktivitet pĂ„ vĂ„re nettsider. Eksempelvis lagres data om hvilke sider besĂžkende ser, tidspunkt for besĂžket, hvilke nettlesere og enheter som benyttes, samt hendelser som registrering av faste givere og enkeltgaver. Opplysningene benyttes til forbedring av brukervennlighet og markedsfĂžring.
 • Informasjonskapsler til Facebook-markedsfĂžring
  • Gjennom Facebooks annonseplattform og tilhĂžrende informasjonskapsel, innhentes data om hvilke sider besĂžkende har sett pĂ„ vĂ„rt nettsted, registrering av faste givere og enkeltgaver, hvordan brukere responderer pĂ„ innlegg, sponset innhold og annonsering fra Good Hope Village pĂ„ Facebook. Dette vil for eksempel vĂŠre informasjon om klikk pĂ„ en annonse, visning av en video samt om man eventuelt blir giver som resultat av en Facebook-annonse. Dataen benyttes til Ă„ tilpasse og mĂ„lrette relevant annonsering.

DU KAN SELV BEGRENSE INFORMASJONSKAPSLER I DIN NETTLESER

De fleste nettlesere aksepterer bruk av informasjonskapsler automatisk. Du kan selv slette eksisterende informasjonskapsler og endre disse innstillingene i nettleseren din. Se hjelp-seksjonen i nettleseren du bruker eller nettleserens nettsider for mer informasjon.

en_USEnglish